WARUNKI REALIZACJI ZLECEŃ

 1. Dokument do tłumaczenia można wysłać drogą e-mail lub przyjść bezpośrednio do biura.
 2. Otrzymasz wstępną wycenę oraz czas realizacji zlecenia.
 3. Po zaakceptowaniu warunków dokument wysyłamy do jednego z naszych tłumaczy, który wykonuje pracę w podanym terminie.
 4. Gotowe tłumaczenie wysyłamy mailem, jeśli jest to tłumaczenie zwykłe.
 5. Jeśli wykonujemy tłumaczenie przysięgłe to takie tłumaczenie należy odebrać w biurze, jeśli klient nie ma możliwości przyjechać do nas, wówczas wysyłamy skan tłumaczenia a oryginał wysyłamy pocztą bądź kurierem na wskazany adres.
 6. Opłata za tłumaczenie może zostać uiszczona za pośrednictwem płatności online obsługiwanej przez dotpay.pl, przelewem na konto bądź gotówką przy odbiorze tłumaczenia
 7. W przypadku zleceń firmowych wystawiamy faktury VAT z terminem płatności 7-14 dni.
 8. W przypadku zleceń od osób fizycznych wystawiamy KP, a płatność należy uiścić przed rozpoczęciem realizacji zlecenia.
 9. Zlecając tłumaczenie ustne należy zamówić tłumacza danego języka na ok. tygodnia przed planowanym tłumaczeniem.
 10. Proszę o podanie wszelkich informacji dotyczących spotkania, miejsca, terminu, czasu realizacji, języka w jakim się będzie odbywać oraz ilości osób uczestniczących.
 11. Podane ceny dotyczą tłumaczeń "surowych", które przed publikacją należy zredagować i zweryfikować
 12. W przypadku tłumaczeń ekspresowych klient ma prawo do jednorazowej bezpłatnej korekty tłumaczenia. Każda kolejna prośba o korektę traktowana będzie jako weryfikacja, płatna 50% wartości zlecenia.

REKLAMACJE I POZOSTAŁE

 1. Wszelkie reklamacje muszą być składane przez Zleceniodawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia wydania tłumaczenia. Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględniane.
 2. W przypadku uznania reklamacji przez Ars Longa, Zleceniodawcy przysługuje zniżka za wykonaną usługę, przy czym odpowiedzialność Ars Longa ograniczona jest do 100% wartości netto tłumaczenia.
 3. W przypadku nienależytego wykonania usługi, Zleceniodawca ma prawo zażądać korekty tłumaczenia lub żądać obniżenia wartości usługi. Ars Longa może przyznać Zleceniodawcy zniżkę za nienależyte wykonanie tłumaczenia do maksymalnej wysokości 100% wartości zlecenia.
 4. Ars Longa przysługuje prawo do korekty zakwestionowanego przez Zleceniodawcę tłumaczenia w ustalonym przez strony terminie, odpowiednim do objętości tłumaczonego tekstu.
 5. W przypadku dalszego kwestionowania poprawności wykonania usługi, Ars Longa ma prawo do powołania tłumacza przysięgłego z listy tłumaczy przysięgłych, celem weryfikacji.
 6. Wszystkie materiały powierzane Ars Longa przez Zleceniodawcę do tłumaczenia oraz informacje uzyskane przez biuro w ramach realizacji zlecenia będą traktowane jako poufne. Powyższe materiały i informacje mogą być przekazywane wyłącznie tłumaczom i weryfikatorom Ars Longa w stopniu niezbędnym dla prawidłowego wykonania usługi.
 7. Biuro Tłumaczeń Ars Longa zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach.
 8. Niniejsza Reklamacja nie obejmuje tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym – Klient przejmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu.